alo182mhrs
    
Haberler »   

İl Sağlık Müdürlüğümüzün Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuruları ile İlgili İlan

İl Sağlık Müdürlüğümüzün Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuruları ile İlgili İlan

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

 

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
        Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde (İtiraz için son tarih 23/02/2018 tarihi saat 17.00) Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılı dilekçelerini Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla ve itiraz gerekçelerini de açıkça belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE  696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞİ UYGUN GÖRÜLENLER LİSTESİ
 SIRA NO BAĞLI HASTANE ADI İŞ KOLU ADI VE SOYADI BAŞVURU DURUMU
1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK GÜLAY BIYIK UYGUN
2 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK MURAT CİVELEKOĞLU UYGUN
3 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK MEHMET ALİ TURAN UYGUN
4 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK MURAT BAYRAKTAR UYGUN
5 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK MEHMET HULUSİ BÜYÜK UYGUN
6 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK SABİRE TURANLI UYGUN
7 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK BEYTULLH SAYIN UYGUN
8 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK YAŞAR KULAKSIZ UYGUN
9 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK MEHMET KÖSE UYGUN
10 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK ZEYNEP TULA UYGUN
11 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK EMİNE MENGENE UYGUN
12 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK GÜNEY FİDAN UYGUN
13 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK AYNUR ŞAFAK(KIDAL) UYGUN
14 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) ÜMRAN CİVELEKOĞLU UYGUN
15 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) YILDIZ KANSIZ UYGUN
16 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) BEREN KOÇOĞLU UYGUN
17 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) NERMİN KART  UYGUN
18 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) BÜŞRA AYDIN UYGUN
19 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) GÜLDEN AKGÜL UYGUN
20 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) NESLİHAN KARACA KOSİF UYGUN
21 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) AYTEN GÜNEY ÖKSÜZ UYGUN
22 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) TUBA KÖSE UYGUN
23 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) SELDA KAZMAZ UYGUN
24 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) NUR İYİDERE UYGUN
25 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) HAVVA YAZICI UYGUN
26 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) KADER ARABUL UYGUN
27 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) FUNDA TUĞCU UYGUN
28 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) EBRU TOKSOY UNCU UYGUN
29 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) HİLAL MERT TORLAK UYGUN
30 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) DUYGU GEZMİŞ ÇAP UYGUN
31 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) FATIMA BAKIR UYGUN
32 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) YASEMİN ATAGÜN UYGUN
33 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) İBRAHİM ATAÇ UYGUN
34 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) FURKAN KOÇAL UYGUN
35 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) AŞKIN BİRİNCİ DELİHASAN UYGUN
36 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) CEYNA ELVİN KÜRKÇÜ KÖSE UYGUN
37 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) EMİNE DEVRAN KARAOSMAN UYGUN
38 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) MERYEM GÜNEY ÖKSÜZ UYGUN
39 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) EMİNE ŞAHİN UYGUN
40 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) MERYEM KÖSE UYGUN
41 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) SÜHEYLA SEVİM DEDE UYGUN
42 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) NİMET KARABİBER SARAL UYGUN
43 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) ZELİHA ÇELİK UYGUN
44 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) ESMA KABİL UYGUN
45 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) SEVİNÇ KAR UYGUN
46 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) GÖZDE SAKA UYGUN
47 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) AYNUR KANDEMİR UYGUN
48 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) BERRİN KUTAY UYGUN
49 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) EBRU KABİL KARA UYGUN
50 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TAMİR VE BAKIM MEHMET İSTANBULLU UYGUN
51 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ ŞENAY ÇOMOĞLU UYGUN
52 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ ESRA KESİCİ UYGUN
53 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ MÜNEVVER UZUN UYGUN
54 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ AVNİYE TAN KAR UYGUN
55 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ TEVFİK KORKMAZ UYGUN
56 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ HAFİZE KAR UYGUN
57 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ MİNE FETTAHOĞLU MATARACI UYGUN
58 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ SONGÜL KATMER UYGUN
59 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ ONUR DİKİCİ UYGUN
60 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ TUĞBA BEKTAŞ UYGUN
61 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ NEJLA YILMAZ UYGUN
62 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ EMİNE ÖZDEMİR UYGUN
63 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ DİLEK ÇOLAK UYGUN
64 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL CENGİZ UYGUN
65 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ MEHMET ALİ KARUH UYGUN
66 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK REYHAN SARI UYGUN
67 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK NACİYE ARI UYGUN
68 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK FAİKE NAROĞLU UYGUN
69 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK FATMA KESKİN UYGUN
70 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK NAZMİYE YAZICI UYGUN
71 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK YUSUF ZİYA BEŞLİ UYGUN
72 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK AYŞE KARAOĞLU UYGUN
73 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK FATMA KANBUR UYGUN
74 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK AYŞE SARI UYGUN
75 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK ERHAN KARAL UYGUN
76 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK BÜLENT AKDEMİR UYGUN
77 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK SAADET BEŞLİ UYGUN
78 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK MURAT BALCI UYGUN
79 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK YILDIZ DEMİR UYGUN
80 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK EMİNE GENİŞ UYGUN
81 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK ZELİHA MEYVECİ YILDIZ UYGUN
82 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK CANER TURHAN UYGUN
83 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK YAKUP SUİÇMEZ UYGUN
84 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK AHMET KILIÇ UYGUN
85 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK İSMAİL SIRTLI UYGUN
86 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK AHMET NURİ SAĞLAM UYGUN
87 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK UĞUR ÇAKMAK UYGUN
88 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK FİLİZ TOSUN UYGUN
89 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK DURSUNALİ TAŞ UYGUN
90 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK MEHMET ALİ GEZİCİ UYGUN
91 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK RAMAZAN SARIHAN UYGUN
92 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK AYTEN KARA UYGUN
93 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK EMİNE TELLİ UYGUN
94 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ AYŞE ÇUKUR UYGUN
95 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK NİMET TERZİ UYGUN
96 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK AYŞE ATASEVEN UYGUN
97 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK VOLKAN ÖZTÜRK UYGUN
98 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK PERİHAN GÜNDOĞAR ÖZGÜR UYGUN
99 FINDIKLI BÖLGE GUATR GÜVENLİK MAHİR YALNIZOĞLU UYGUN
100 FINDIKLI BÖLGE GUATR GÜVENLİK YAKUP HANEDAR UYGUN
101 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK AYŞE KÖSE UYGUN
102 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK LEVENT BAYER UYGUN
103 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK ETKİN KÖSE UYGUN
104 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ MUSTAFA ZENGİN UYGUN
105 FINDIKLI BÖLGE GUATR GÜVENLİK MURAT ŞENTÜRK UYGUN
106 FINDIKLI BÖLGE GUATR GÜVENLİK ENGİN ALPAY UYGUN
107 FINDIKLI BÖLGE GUATR GÜVENLİK ÖZGÜR ŞENTÜRK UYGUN
108 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ ELİF ATAY UYGUN
109 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ LEYLA TURNA UYGUN
110 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ SEVİM ERTAŞ BEKAR UYGUN
111 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ BURCU ÇINAR UYGUN
112 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL KÖROĞLU UYGUN
113 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ NEDİM CİHAN UYGUN
114 FINDIKLI BÖLGE GUATR TAMİR VE BAKIM ŞENER PALA UYGUN
115 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK BİRHAN ŞENGÜL UYGUN
116 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ MURAT ALİŞAN UYGUN
117 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ HANİFE İREM ERMİŞ UYGUN
118 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK ARZU ŞENDOĞAN UYGUN
119 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK MEMNUNE ÖZDEN BAYRAKTAR UYGUN
120 FINDIKLI BÖLGE GUATR TEMİZLİK NERMİN ÖNÇIRAK UYGUN
121 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ CANAN ŞENDOĞAN UYGUN
122 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN GÜVENLİK CELAL BIYIK UYGUN
123 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN GÜVENLİK ALİ İSTİF UYGUN
124 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN GÜVENLİK ALİ ÖKSÜZÖMER UYGUN
125 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK AYTEN YANIK UYGUN
126 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK RAMAZAN YILDIRIM UYGUN
127 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK EMİNE GÜLER ÜNAL UYGUN
128 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK VEYSEL ALEV UYGUN
129 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN GÜVENLİK CEMAL ÇAKARDURMAZ UYGUN
130 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK AYŞE KUL UYGUN
131 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK ZÜHRE İSTİF UYGUN
132 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM RAMAZAN SOYKAN UYGUN
133 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM YAVUZ KARAFAZLI UYGUN
134 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM GÖKHAN TORLAK UYGUN
135 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM MAHMUT ÖZTÜRK UYGUN
136 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM ADEM EROĞLU UYGUN
137 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM MUHAMMET ÇOŞKUN UYGUN
138 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM ABDULLAH AKTUĞ UYGUN
139 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM BİRKAN GÜMÜŞ UYGUN
140 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM AHMET KESKİN UYGUN
141 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM HAKAN KÖSE UYGUN
142 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM DAVUT KÖSE UYGUN
143 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM CAN KÖSE UYGUN
144 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM İLKER SOYKAN UYGUN
145 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM BAHADIR YANBAY UYGUN
146 RİZE DEVLET HASTANESİ  TAMİR VE BAKIM HIZIR ABDURRAHMANOĞLU UYGUN
147 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ EBRU NALBANT USTABAŞ UYGUN
148 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ YEŞİM ÇELİK UYGUN
149 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ŞEYMA TERZİOĞLU UYGUN
150 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ FATMA OKUTUR UYGUN
151 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SEVDA TERBIYIK UYGUN
152 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ FATMAGÜL AVCI UYGUN
153 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ESRA HOCAOĞLU YARDIMCI UYGUN
154 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ŞULE KESKİN UYGUN
155 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ÖZLEM KAHYAOĞLU UYGUN
156 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ DERYA SARI AYTEMİZ UYGUN
157 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MEHTAP KÜÇÜKMUSTAFA UYGUN
158 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MERVE BAŞAR UYGUN
159 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BAYRAM HIZIR UYGUN
160 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ RAMAZAN ÇAKIR UYGUN
161 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HANİFE FURTUNA UYGUN
162 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ CANAN ÖZTÜRK UYGUN
163 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MERYEM YILDIZ UYGUN
164 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SEFA DEVRAN UYGUN
165 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ EMİNE BALCI KAR UYGUN
166 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ VİLDAN SARIBAŞ DEMİRCİOĞLU UYGUN
167 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ FATMA ARTAN PAKER UYGUN
168 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SUNA UÇAK UYGUN
169 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ZEYNEP GÜNEL ASLAN UYGUN
170 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ YASEMİN MAGUNACI UZUN UYGUN
171 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HAFİZE BÜKEY PİMPİRİ UYGUN
172 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ CANAN BAĞDATLI UYGUN
173 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ İNCİ TAŞKIRAN UYGUN
174 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HÜLYA KAZANCI UYGUN
175 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ALİ ÖZTÜRK UYGUN
176 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ELİF ŞEREMET UYGUN
177 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HAVA BUÇAN UYGUN
178 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BAHAR ERGÜL UYGUN
179 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ UĞUR KONAN UYGUN
180 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ EBRU YILDIZ ÇELİK UYGUN
181 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MEHTAP AĞUN UYGUN
182 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BİGEN KILINÇ UYGUN
183 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ EMİNE YAZICI UYGUN
184 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ AYTEN DÖNE DEMİRTAŞ UYGUN
185 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SİNEM ALDEMİR MAVİ UYGUN
186 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MERVE TUFEKÇİ BEYAZ UYGUN
187 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ DİLEK ERTEN UYGUN
188 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SEDA ÖNÇIRAK UYGUN
189 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ESRA MERAL UYGUN
190 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BERNA KAHRAMAN UYGUN
191 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ DUYGU SEVEN UYGUN
192 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ NEŞE ŞAHİN UYGUN
193 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ELİF SAKA TOPAL UYGUN
194 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MURAT BİLANİK UYGUN
195 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ZÜLDANE YAZICI UYGUN
196 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ İSRAFİL ÖZKUL UYGUN
197 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BURHAN PULGİR UYGUN
198 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ DİLEK DALKILIÇ UYGUN
199 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HAVVA ALİŞAN UYGUN
200 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ İPEK KOTİLOĞLU UYGUN
201 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ŞENAY AYKURT BERK UYGUN
202 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ CANSU KANDİŞ UYGUN
203 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HAMDİYE UYGUN HIDIR UYGUN
204 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ NURDAN CAN ONAL UYGUN
205 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BERNA KARAL UYGUN
206 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MELEK KAYHAN UYGUN
207 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ AYNUR ÖZYURT KAHYA UYGUN
208 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ FATMA KÖSE UYGUN
209 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ KEVSER BAĞDATLI AKSOY UYGUN
210 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ DİLARA UÇAK UYGUN
211 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ YEŞİM DEMİR NİŞANCI UYGUN
212 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL KALENDER UYGUN
213 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HAKAN GETİR UYGUN
214 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ BUSE KÖROĞLU UYGUN
215 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MELEK METİN UYGUN
216 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ONUR YİĞİT UYGUN
217 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ RECEP ÇELİK UYGUN
218 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ELİF SARGIN UYGUN
219 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ GÜLDEREN MAHMUTOĞLU UYGUN
220 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ NİLAY TERZİ KABİL UYGUN
221 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM CENGİZ UYGUN
222 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ İSMAİL SARUHAN UYGUN
223 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ İLKNUR ÇAVUŞOĞLU UYGUN
224 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ FİLİZ HAKYEMEZ UYGUN
225 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ AYSEL GÜLEN KARTAL UYGUN
226 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ELİF MANAV SATICI UYGUN
227 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ NURCAN TERZİOĞLU YILDIRIM UYGUN
228 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SONNUR ALTAY MERAL UYGUN
229 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ MELEK BAKAL UYGUN
230 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ELİF OCAKCI UYGUN
231 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ŞEYDA ÖZKAN UYGUN
232 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SELMA BAĞDATLI UYGUN
233 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ZÜHAL VANLI AKALAN UYGUN
234 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ SELMA KUTLU UYGUN
235 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ NUR ŞAFAK UYGUN
236 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ ARZU TAŞCI KARAL UYGUN
237 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ GÖNÜL YAZICI UYGUN
238 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK UĞUR ÜSTOĞLU UYGUN
239 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ALİ KEMAL ÇOLAK UYGUN
240 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK YUSUF KANDEMİR UYGUN
241 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK FAZLI KELEŞ UYGUN
242 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ZAFER CEBİR UYGUN
243 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MEHMET KOTO UYGUN
244 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK HÜSEYİN SAK UYGUN
245 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MAHMUT KABA UYGUN
246 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK SULEYMAN FİL UYGUN
247 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MUAMMER KOTO UYGUN
248 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK HASAN TAŞCILAR UYGUN
249 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK RECEP BAYRAK UYGUN
250 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ELİF SARI UYGUN
251 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MUHAMMET BİRBEN UYGUN
252 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK TAYYAR  GÜR UYGUN
253 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK SEVGİ YILMAZ UYGUN
254 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK FEVZİ KUTANİS UYGUN
255 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK NURAN MENGENE BİRİNCİ UYGUN
256 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ALİ AKTAŞ UYGUN
257 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ABDULHAMİT ÖKSÜZ UYGUN
258 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MESUT ARTAN UYGUN
259 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK HAKAN ÖZTÜRK UYGUN
260 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK HAYRULLAH YAZICI UYGUN
261 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK M.SALİH EFENDİOĞLU UYGUN
262 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MUSTAFA YILDIZ UYGUN
263 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ALİ KARALİ UYGUN
264 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK NİYAZİ BİÇER UYGUN
265 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK BİRHAN BARIN UYGUN
266 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ZAFER YILMAZ UYGUN
267 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK İSMAİL BOZKURT UYGUN
268 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK EMRULLAH KADİR UYGUN
269 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SULTAN KOÇAL UYGUN
270 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SULTAN TÜYLÜ UYGUN
271 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MURAT MERAL UYGUN
272 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MERYEM MAFRATOĞLU UYGUN
273 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MUAMMER ŞAP UYGUN
274 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK İSLAM KULAKSIZ UYGUN
275 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK İSMET MERAL UYGUN
276 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK İSMET YILMAZ UYGUN
277 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK METİN BAKIRCI UYGUN
278 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MERYEM TOPÇU UYGUN
279 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK KEZİBAN TÜYLÜ UYGUN
280 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MUHAMMET KÖSEOĞLU UYGUN
281 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MUSTAFA SALİH AZDER UYGUN
282 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MERYEM ÖNÇIRAK UYGUN
283 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MUSTAFA TIĞCI UYGUN
284 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NECMETTİN GÜR UYGUN
285 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NERMİN AKBULUT UYGUN
286 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NEDİM AKÇAY UYGUN
287 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MÜZEYYEN ÇELİK UYGUN
288 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MUSTAFA ASLAN UYGUN
289 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NECLA SAKAL UYGUN
290 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK KÜBRA KÖSE UYGUN
291 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MEVLÜDE İŞYAR UYGUN
292 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MERAL YILMAZ UYGUN
293 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK İRFAN KARAALİ UYGUN
294 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HALİT ERKAN UYGUN
295 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MEMİŞ KORKMAZ UYGUN
296 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MAHMUT HACIOĞLU UYGUN
297 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK GÖKHAN ACAR UYGUN
298 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK GÖNÜL GÖR UYGUN
299 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK GÜLHANIM EROĞLU UYGUN
300 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HAKAN KORKMAZ UYGUN
301 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HIZIR ŞAHSİ UYGUN
302 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HAVVA ARIMAN UYGUN
303 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK İLHAN ALİM UYGUN
304 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FİLİZ DARAL TEMİZ UYGUN
305 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FİRDEVS SANCAKTUTAN UYGUN
306 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HATİCE ÖZKAN UYGUN
307 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HASAN TURAN UYGUN
308 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HATİCE AKYILDIZ UYGUN
309 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HAVVA İNCE UYGUN
310 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HAVVA SEYMENOĞLU UYGUN
311 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HÜLYA ŞAD UYGUN
312 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HÜLYA GÜNEY UYGUN
313 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HALİME KART UYGUN
314 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK HASAN TÜRÜT UYGUN
315 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MEHMET UZUN UYGUN
316 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MEHMET ŞEKER UYGUN
317 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MAHMUT ERTEN UYGUN
318 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MAHMUT BÜYÜK UYGUN
319 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK KÖKSAL KİTAPÇI UYGUN
320 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ABDÜLAZİZ DERDİYOK UYGUN
321 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ABDULLAH BÜYÜK UYGUN
322 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATİH ÇAP UYGUN
323 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ESRA TEMİZEL UYGUN
324 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE KAZDAL UYGUN
325 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE DELİHASAN UYGUN
326 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE BOSTAN UYGUN
327 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE AYYILDIZ UYGUN
328 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE ASLAN UYGUN
329 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ELİF SAYGINER UYGUN
330 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EKREM UZUN UYGUN
331 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK DURSUN ALİ ŞANSLI UYGUN
332 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ÇİĞDEM ARIMAN UYGUN
333 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ÇETİN DURSUN UYGUN
334 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA KÖSE UYGUN
335 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA SAK UYGUN
336 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA TOPÇU UYGUN
337 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK CAFER KARAYİĞİT UYGUN
338 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA ÜSTOĞLU UYGUN
339 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA TURPÇU UYGUN
340 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BERKAN GÜLEÇ UYGUN
341 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BURHAN PEHLİVAN UYGUN
342 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYHAN KOÇAN UYGUN
343 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATİH SAK UYGUN
344 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATİH SULTAN KANOĞU UYGUN
345 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA ÇELİK UYGUN
346 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FATMA KARAOSMAN UYGUN
347 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK REMZİYE TUNCER UYGUN
348 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK RESUL OKUMUŞ UYGUN
349 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SAİME UZUN UYGUN
350 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SALİM YILMAZ UYGUN
351 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SEDAT TANRIVERDİ UYGUN
352 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SEDAT TÜYLÜOĞLU UYGUN
353 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YETİŞ YETGİN UYGUN
354 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YUNUS NALKIRAN UYGUN
355 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZAFER EROĞLU UYGUN
356 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZEHRA POLAT UYGUN
357 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZEKİYE ÇİL UYGUN
358 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZELİHA UZUN ŞANSLI UYGUN
359 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK OSMAN ÖZTÜRK UYGUN
360 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ÖZLEM KARALİ UYGUN
361 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK RAFET BİRİNCİ UYGUN
362 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK RECEP KARAL UYGUN
363 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK UĞUR BERBER UYGUN
364 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YASEMİN KAYA UYGUN
365 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YASİN ÖZTÜRK UYGUN
366 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YASİN YILMAZ UYGUN
367 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞÜKRAN YILDIZ UYGUN
368 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞÜKRÜ ÇOLAK UYGUN
369 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK TÜLAY DEMİREL UYGUN
370 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK TURGUT FEYİZ UYGUN
371 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK TÜRKAN KARADAĞ UYGUN
372 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK TÜRKAN TOPALOĞLU UYGUN
373 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NEVİN GÜLER UYGUN
374 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NEVİM DİNÇ UYGUN
375 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NEZAHAT YAZAR UYGUN
376 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NURAYDIN TÜRÜT UYGUN
377 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK NURDEN TOPÇU UYGUN
378 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ÖZGÜR TEMİZEL UYGUN
379 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞENGÜL TEMİZ UYGUN
380 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞENNUR TELCİ UYGUN
381 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞİRİN TÜFEKÇİ UYGUN
382 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZENNURE YÜKSEL UYGUN
383 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ZERRİN AYDIN UYGUN
384 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YUSUF KURK UYGUN
385 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK YUSUF PEÇE UYGUN
386 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SEVİLAY KANRA UYGUN
387 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SEYFETTİN ALAN UYGUN
388 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SİNAN DİNÇ UYGUN
389 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SONGÜL GÜR UYGUN
390 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE PEHLİVAN UYGUN
391 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK EMİNE YAZICI UYGUN
392 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ASLAN DEMİRCİ UYGUN
393 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYLA ASLAN UYGUN
394 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYKUT SAĞLAM UYGUN
395 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ADEM FİDAN UYGUN
396 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ASUMAN KANĞ UYGUN
397 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BAHADIR MAFRATOĞLU UYGUN
398 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AZİZ YAZICI UYGUN
399 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYLA AKBULUT UYGUN
400 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AZİZE MORAL MERT UYGUN
401 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYŞE BALCI UYGUN
402 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BAYRAM ALİ ÖZTÜRK UYGUN
403 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ERGÜL KAZANCI UYGUN
404 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FAZİLE AVCI UYGUN
405 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AYŞE YILMAZ UYGUN
406 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BUŞRA AZDER UYGUN
407 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK BÜLENT ÖZDEMİR UYGUN
408 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK CEMİL ÇIRAKOĞLU UYGUN
409 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ALİ MEMİŞ ŞEN UYGUN
410 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ARZU KILIÇARSLAN UYGUN
411 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ARZU ALTINÖZ UYGUN
412 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SELMA UĞURLU UYGUN
413 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SEMA DİLSİZ UYGUN
414 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK OKTAY KÜÇÜKMUSTAFA UYGUN
415 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK OSMAN BİRİNCİ UYGUN
416 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ÖMER DEMİR UYGUN
417 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SUNA AVCI UYGUN
418 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SUNA BAŞ UYGUN
419 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SÜLEYMAN BEKTAŞ UYGUN
420 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SÜLEYMAN ÖKSÜZ UYGUN
421 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SÜLEYMAN UZUN UYGUN
422 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞADIMAN UZUN UYGUN
423 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK MURAT KANRA UYGUN
424 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK ŞEFKİ YILDIZ UYGUN
425 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ZEYNEP MEMOĞLU ARSLAN UYGUN
426 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MELEK TOYGUN UYGUN
427 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ HIZIR SALEP UYGUN
428 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ EMİNE KURT NİZAMOĞLU UYGUN
429 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ HİCRAN BİBEROĞLU UYGUN
430 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ALİ RIZA ÖZYANIK UYGUN
431 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SERPİL KARAŞAHİN UYGUN
432 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MENEKŞE BİRİNCİ UYGUN
433 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL ÇIRAK UYGUN
434 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ DERYA GÜLTEKİN UYGUN
435 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ HACER ÖNÇIRAK UYGUN
436 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ NURHAYAT BEYAZAL UYGUN
437 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ NERMİN YAŞAR ESKİVAR UYGUN
438 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ GÖRKEM KORKMAZ UYGUN
439 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MUHAMMET EFENDİOĞLU UYGUN
440 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞE GÜLHAN ŞENER UYGUN
441 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ DİLEK MUŞ UYGUN
442 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK İSMAİL DİZMAN UYGUN
443 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK KADİR ÖNDER UYGUN
444 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK DURSUN ALİ AKGÜN UYGUN
445 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK YAŞAR ÇIRAKOĞLU UYGUN
446 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK SERKAN KESİMAL UYGUN
447 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK COŞKUN BEYAZ UYGUN
448 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK HASAN TAHSİN ÇEVİK UYGUN
449 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK LEVENT KARTAL UYGUN
450 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK RIFAT BAĞCI UYGUN
451 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK BÜLENT YAŞIYAN UYGUN
452 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK SELİM TAŞKIRAN UYGUN
453 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK RECEP DEMİR UYGUN
454 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK AZMİ KORKMAZ UYGUN
455 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK HAYRİ YÜKSEL UYGUN
456 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK OZAN VURAL UYGUN
457 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK MAHMUT TABAK UYGUN
458 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK İSA KARAASLAN UYGUN
459 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK ŞÜKRİYE GÜNER UYGUN
460 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK KADİR ÇINARCI UYGUN
461 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SANİYE TURAN UYGUN
462 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SERDAR TATAROĞLU UYGUN
463 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK FATMA KABA UYGUN
464 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SİNAN AKUSTA UYGUN
465 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK YALÇIN ÖNÇIRAK UYGUN
466 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK YAVUZ AYTEMİZ UYGUN
467 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK NURHAYAT KÜLÜNK UYGUN
468 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK NEDİME AŞILAYAN UYGUN
469 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK MELEK YAPICI UYGUN
470 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK MELAHAT ERDEM UYGUN
471 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK MERYEM OKUMUŞ AKIN UYGUN
472 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK NURHAN FINDIKLI UYGUN
473 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK NURTEN OFLUOĞLU UYGUN
474 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK NURİYE ÖZYANIK UYGUN
475 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK OSMAN ZEKİ KULABER UYGUN
476 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK ÖZCAN BAL UYGUN
477 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK ÖZLEM ÇAĞATAY UYGUN
478 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SELDA KÖSEOĞLU HABERAL UYGUN
479 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ DİLEK BAYRAKTAROĞLU YILMAZ UYGUN
480 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYSUN KUMBASAR UYGUN
481 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ KADER ULUŞAHİN UYGUN
482 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SÜNDÜZ BALSÜZEN UYGUN
483 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ TUBA ÇİÇEK UYGUN
484 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ÖZLEM KÖSEOĞLU UYGUN
485 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SUAT TAŞKIN UYGUN
486 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ÖZLEM FAFANOĞLU UYGUN
487 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ CEVDET NEBİOĞLU UYGUN
488 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ FİLİZ AKDEMİRCİ UYGUN
489 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ FATMA KARADENİZ OKUMUŞ UYGUN
490 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ FATMA BEYAZ UYGUN
491 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ASİYE PARLAK MEMİŞOĞLU UYGUN
492 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MUHAMMET KUTANOĞLU UYGUN
493 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ FATMA MORAL GENÇ UYGUN
494 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYSUN OKUTAN KUYUMCU UYGUN
495 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ RIDVAN CUMALİ OĞUZ UYGUN
496 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ FİLİZ PAYAL BİBER UYGUN
497 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYSEL YILMAZ UYGUN
498 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ YASEMİN TERZİOĞLU UYGUN
499 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SEVİLCAN AYKAÇ UYGUN
500 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MERYEM ASLIYÜKSEK UYGUN
501 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL YILDIRIM TÜRKYILMAZ UYGUN
502 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ CANAN HATIRNAZ UYGUN
503 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SÜREYYA KILIÇ UYGUN
504 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ DURSUN ALİ CİVAOĞLU UYGUN
505 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SENAY KULABER UYGUN
506 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ EMİNE BİBEROĞLU UYGUN
507 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ HANİFE ATEŞ UYGUN
508 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AHMET YENİLMEZ UYGUN
509 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ESMA ÇEPNİPĞLU SALİH UYGUN
510 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ÖZLEM ÇAYIRCI ÖZYANIK UYGUN
511 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞE GÜVEN ÇEVİK UYGUN
512 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SEMA ARNAVUTOĞLU UYGUN
513 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MELEK VATANDAŞ UYGUN
514 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ EBRU KARAHAN UYGUN
515 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AHMET BOZKAN UYGUN
516 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MELEK ASLI YÜKSEK UYGUN
517 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MÜTEBER AKGENÇ UYGUN
518 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AYŞE TARTAR UYGUN
519 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK GÜLTEN FERAH UYGUN
520 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SARE AYKANAT SARAÇ UYGUN
521 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK DUYGU TERBIYIK UYGUN
522 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HANİFE DEMİROĞLU UYGUN
523 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK İDRİS ESEN KÖSEOĞLU UYGUN
524 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK MAHMURE ÜST UYGUN
525 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK FATMA BATUMOĞLU UYGUN
526 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AYŞE ÇATAN UYGUN
527 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK CEMİL TUTAN UYGUN
528 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM ŞAFAK BAŞPARMAK UYGUN
529 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM DAVUT HÜSNÜ ŞENER UYGUN
530 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM MEHMET DALBASTI UYGUN
531 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM YUSUF ZİYA BALCAN UYGUN
532 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM DURSUN ALİ MORGÜL UYGUN
533 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM HASAN BAL UYGUN
534 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SEMA PARMAK UYGUN
535 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK CENGİZ KONAKÇI UYGUN
536 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HACER HACI FAZLIOĞLU UYGUN
537 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK CENGİZ CÖMERT UYGUN
538 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HAVVA ÇUKUR UYGUN
539 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK GÜLTEN KIZILHAN UYGUN
540 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AYŞE GÜNER UYGUN
541 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HATİCE ŞANAL UYGUN
542 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK BARIŞ ÖZTÜRK UYGUN
543 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AYŞE KALAN UYGUN
544 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AYŞE BAYBOĞA UYGUN
545 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK ADEM ALİ SALEP UYGUN
546 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AHMET HASANOĞLU UYGUN
547 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AHMET ŞEREMET UYGUN
548 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK AHMET KURT UYGUN
549 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK FATMA GÜLTEKİN UYGUN
550 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HAYDAR DURMUŞ UYGUN
551 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HURİYE ÇINARCI UYGUN
552 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK FATMA TAŞ UYGUN
553 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK ORHAN KARAHAN UYGUN
554 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK EMİNE SİVRİ UYGUN
555 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM SİNAN ÇELİK UYGUN
556 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM TAHİR SANDALCILAR UYGUN
557 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM DİNÇER SELİMOĞLU UYGUN
558 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM UFUK YAZICI UYGUN
559 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM EMRAH DİL UYGUN
560 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM HALUK TOPAL UYGUN
561 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM EVREN GÜNAY UYGUN
562 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM YASİN EROĞLU UYGUN
563 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM MAKSUT SOYKAN UYGUN
564 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM BİLAL KESEPARA UYGUN
565 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM İSMAİL AKSU UYGUN
566 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM SİNAN DERECİ UYGUN
567 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM MURAT ÇELİK UYGUN
568 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM OSMAN TOPÇU UYGUN
569 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM OSMAN ÇEPNİ UYGUN
570 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM HASAN İSMAİL UYGUN
571 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM EMİN BOSTAN UYGUN
572 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM BAYRAM MERAL UYGUN
573 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM GÖKHAN KESKİN UYGUN
574 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM AHMET DEMİREL UYGUN
575 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM FURKAN SARI UYGUN
576 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM FATİH ŞAMLI UYGUN
577 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM AHMET ERKAN UYGUN
578 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM HALİL İBRAHİM YIKILMAZ UYGUN
579 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM HÜSEYİN ÇEKMİŞ UYGUN
580 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM METİN CEYLAN UYGUN
581 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM MEMİŞ YAZICI UYGUN
582 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM HÜSEYİN YENİGÜN UYGUN
583 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM NEVZAT AKTAŞ UYGUN
584 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TAMİR VE BAKIM ŞERAFETTİN TOPAL UYGUN
585 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ERKAN ÖKSÜZ UYGUN
586 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÖMER BAL UYGUN
587 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÖZGÜR YILDIZ UYGUN
588 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK İSMAİL ÇOLAK UYGUN
589 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÖZLEM BEKİROĞLU UYGUN
590 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HABEŞ CORUH UYGUN
591 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MURAT KÖSE UYGUN
592 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK FATİH ZERE UYGUN
593 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ARZU SAĞLAM GÜLTEN UYGUN
594 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ZERRİN MERT MERAL UYGUN
595 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÜMMİHAN KADİR UYGUN
596 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HASAN TÜFEKÇİ UYGUN
597 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK YASİN KOÇOĞLU UYGUN
598 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MEHMET AZAKLI UYGUN
599 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ELİF AZAKLI SAK UYGUN
600 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK NAZAN ÖKSÜZ UYGUN
601 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ENGİN SARI UYGUN
602 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MİKTAT ESİR UYGUN
603 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HAKAN TAŞKIN UYGUN
604 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK RAMAZAN KALYONCU UYGUN
605 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK DENİZ DEMİRTAŞ UYGUN
606 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ZEKİ DEMİRCİ UYGUN
607 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK İLKNUR BALCI UYGUN
608 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MAHMUT YILMAZ UYGUN
609 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MUSTAFA ÖZKURT UYGUN
610 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK YILMAZ KOPUZ UYGUN
611 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ADİL AKARSU UYGUN
612 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MUSTAFA KANBUR UYGUN
613 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ALİ OSMAN ÇAKMAKÇI UYGUN
614 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÇAKIR TURAN UYGUN
615 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK KADİR ÖKSÜZ UYGUN
616 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÖZGÜR KUK UYGUN
617 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK SEVCAN HUT UYGUN
618 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ASLAN ALTUN UYGUN
619 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK İHSAN KAVALCI UYGUN
620 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MEHMET ATAY UYGUN
621 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK BARIŞ YANIKLAR UYGUN
622 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÖNDER ŞAKİR ATAGÜN UYGUN
623 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ONUR HANOĞLU UYGUN
624 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK NAZMİ ARSLAN UYGUN
625 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK KADİR KARALİ UYGUN
626 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MUHAMMET BALCI UYGUN
627 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ZEKERİYA ERKAN UYGUN
628 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ERKAN TURGUT UYGUN
629 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK BİLAL TURUT UYGUN
630 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK OSMAN ALKILIÇ UYGUN
631 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MUHAMMED MUMCU UYGUN
632 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK GÖKHAN BAŞ UYGUN
633 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HURŞUT TULA UYGUN
634 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK RECEP ALİ FURTUNA UYGUN
635 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HÜSERİN AY UYGUN
636 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK REŞAT AKSOY UYGUN
637 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK GÜNEŞ KARAMANOĞLU UYGUN
638 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK YALÇIN BERBEROĞLU UYGUN
639 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HALİL TÜRKYILMAZ UYGUN
640 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HALİL DUYSAK UYGUN
641 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK İSMAİL UZUN UYGUN
642 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MUSTAFA KARALİ UYGUN
643 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK DEVRİM KABİLOĞLU UYGUN
644 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK METİN KÖS UYGUN
645 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ADEM MEMİŞOĞLU UYGUN
646 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÜMİT DURMUŞOĞLU UYGUN
647 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ÜMİT YILMAZ UYGUN
648 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK YASİN YILDIRIM UYGUN
649 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK MEHMET KURTULUŞ UYGUN
650 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK UĞUR KARADOĞAN UYGUN
651 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HÜSEYİN KATIRCI UYGUN
652 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK OZAN KASPAR UYGUN
653 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR UYGUN
654 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK TOLGA BÜYÜK UYGUN
655 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK SELMA SANDALLI UYGUN
656 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ELİF NAZ KOÇ UYGUN
657 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK İSLAM HAMZA UYGUN
658 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK YALÇIN YILMAZ UYGUN
659 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK EVREN GÜNGÖR UYGUN
660 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK FATMA KARAMAHMUTOĞLU UYGUN
661 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ OSMAN KABICI UYGUN
662 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ERCAN İPSİZ UYGUN
663 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA PEHLİVAN UYGUN
664 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SULTAN SAFA İSMAİL UYGUN
665 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ UĞUR GÜNGÖR UYGUN
666 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZÜL PAYZA UYGUN
667 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SULTAN FATİH DENİZ UYGUN
668 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURAY MEYDAN UYGUN
669 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MAHİR ODABAŞ UYGUN
670 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MURAT ÇAVUŞOĞLU UYGUN
671 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAYRETTİN KASAP UYGUN
672 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İLKNUR DURDUDİLER UYGUN
673 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HATİCE BOSTAN UYGUN
674 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURSİN VURAL UYGUN
675 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RUKİYE TURAN UYGUN
676 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HİLAL EBRU ENGİN UYGUN
677 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YASEMİN GÜLER UYGUN
678 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YASEMEN OYAYILDIZ UYGUN
679 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERPİL DUMAN UYGUN
680 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERVET DUĞAN UYGUN
681 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYTEN PINAR DELİBAŞ UYGUN
682 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL TAŞÇI UYGUN
683 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞEYMA ÇİFTÇİ UYGUN
684 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURCAN ZAİMOĞLU UYGUN
685 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAVVA YAZICI UYGUN
686 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUĞBA ALBAYRAK UYGUN
687 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NİLDANUR METE UYGUN
688 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUBA DEMET AKSOY UYGUN
689 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEYNEP TOKEL AKPUNAR UYGUN
690 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ CEM KIZILTAN UYGUN
691 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HANİFE ALİBAŞOĞLU UYGUN
692 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RAHMİ ORAL UYGUN
693 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HALİM KOÇAL UYGUN
694 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NESLİHAN GÜNDOĞAN UYGUN
695 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAVVA YILMAZ UYGUN
696 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BURHAN YILDIZ UYGUN
697 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA ALTI BAŞKAN UYGUN
698 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FİLİZ ÖKSÜZ GÜVELİ UYGUN
699 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURTEN DİNÇ UYGUN
700 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEHRA SARI UYGUN
701 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MELEK KARACA UYGUN
702 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SONGÜL UNCU UYGUN
703 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA TOPÇU UYGUN
704 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞENUR KOPUUZ UYGUN
705 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ABDULKADİR NALKIRAN UYGUN
706 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERVET FURTUNA UYGUN
707 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZNUR KULABER UYGUN
708 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BAHAR KUTLU UYGUN
709 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YAVUZ ERGENE UYGUN
710 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ASİYE DEVRAN UYGUN
711 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF ŞİMŞEK NALKIRAN UYGUN
712 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HATİCE YAZICI UYGUN
713 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİN OKUMUŞ UYGUN
714 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEMA BIYIK UYGUN
715 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YONCA ERMİŞ UYGUN
716 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NESLİHAN KAMACI UYGUN
717 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ GÜLSEREN ÇOLAK UYGUN
718 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AİŞE ASLAN UYGUN
719 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEKİ MUHAMMET ASLAN UYGUN
720 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EFSUN AGUN UYGUN
721 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEVCAN HOŞOĞLU UYGUN
722 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELVAN GÜRSOY KABICI UYGUN
723 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DERYA KÜÇÜKMUSTAFA UYGUN
724 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YILDIZ KOLÇAK UYGUN
725 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM MANDEV UYGUN
726 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZENNİHAR COŞKUN UYGUN
727 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FİDAN MEMOĞLU UYGUN
728 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HALİL ALTINDAL UYGUN
729 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MERYEM PEKER UYGUN
730 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MERVE KÖSE UYGUN
731 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ KADER SANDALCI UYGUN
732 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEVİLAY KİTAPÇI UYGUN
733 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BERRİN TELATAR KUTANİS UYGUN
734 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AKIN TEKİN UYGUN
735 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERCAN YAZICI UYGUN
736 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YASİN KÖROĞLU UYGUN
737 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAVVA NUR EKŞİ UYGUN
738 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZLEM GÜVENDİ UYGUN
739 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZAHİDE YILMAZ ÇALIŞKAN UYGUN
740 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İKBAL TELCİ ÇAKIR UYGUN
741 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERKAN GÜNAYDIN UYGUN
742 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞE GÜNAYDIN UYGUN
743 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞE ÇELİK UYGUN
744 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BERNA GÜMRÜKÇÜ BESİN UYGUN
745 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEVİM ÇAĞATAY UYGUN
746 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ KEVSER ALTUN ŞİMŞEK UYGUN
747 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM ALKILIÇ UYGUN
748 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RECAİ TURAL  YAĞCI UYGUN
749 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF ELVAN BİLGİN UYGUN
750 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEMİHA ZURNACI UYGUN
751 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUNCAY HÜRREMOĞLU UYGUN
752 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMEL TÜRÜT UYGUN
753 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MUSTAFA ÇAP UYGUN
754 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HİCRAN KARTAL UYGUN
755 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞE ÖZKAN UYGUN
756 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ PINAR KARAGÖZ MAKAR UYGUN
757 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DİLEK TELCİ UYGUN
758 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞEYMA ÇOLAK UYGUN
759 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MİHRİCA YILMAZ UYGUN
760 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEYHAN DEMİRCİ UYGUN
761 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUĞBA ÇİFTÇİ UYGUN
762 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEHRA BÜLBÜL UYGUN
763 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SELDA GÜNGÖR KABİL UYGUN
764 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MUSA ESMEROĞLU UYGUN
765 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ REYHAN DARAL UYGUN
766 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEHRA SARI UYGUN
767 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BÜLENT NAMLI UYGUN
768 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FEVZİ UZUN UYGUN
769 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NİLÜFER KESKİN UYGUN
770 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SÜMEYRA YILDIRIM UYGUN
771 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DİELEK EMİNAĞAOĞLU UYGUN
772 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MERAL UZMAN YAYLA UYGUN
773 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA KAÇA UYGUN
774 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BAHAR TURAN UYGUN
775 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YEŞİM İSLAMOĞLU UYGUN
776 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAVVA OFLUOĞLU ERMİŞ UYGUN
777 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ GÖZDE ÖZKAN UYGUN
778 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA BÜYÜK UYGUN
779 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ JALE CEYLAN UYGUN
780 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MURAT SANDALLI UYGUN
781 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SONAY YILMAZ UYGUN
782 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ESRA MARANGOZ UYGUN
783 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ESER SARI UYGUN
784 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MÜNEVVER AYAR UYGUN
785 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ALPER MÜFTÜOĞLU UYGUN
786 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RAMAZAN ASLIYÜKSEK UYGUN
787 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ KEZİBAN UZUN UYGUN
788 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FAZİLET KARAÖMEROĞLU UYGUN
789 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF ÖZGAN UYGUN
790 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEBAHAT NALBANT UYGUN
791 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMEL AKPINAR UYGUN
792 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BAHAR SANDIKÇI UYGUN
793 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RECEP ALİ KARAOĞLU UYGUN
794 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BAHRİYE GÜL UYGUN
795 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEMİHA AKBULUT UYGUN
796 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA YEŞİLBAŞ UYGUN
797 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEVİL AZMAN UYGUN
798 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HACER İPEK UYGUN
799 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EDA MANDEV UYGUN
800 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SABİHA KAMBUR UYGUN
801 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF SADIKOĞLU UYGUN
802 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞÜKRAN METİN UYGUN
803 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEVCAN HAFİZE BEKİROĞLU UYGUN
804 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HASAN AŞIK UYGUN
805 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞÜLE KORKMAZ UYGUN
806 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞEYDA BAYINDIR UYGUN
807 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HATİCE TARLACI UYGUN
808 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BÜLENT KESKİN UYGUN
809 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BİROL KUK UYGUN
810 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE HUYLU UYGUN
811 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HÜLYA KİBAROĞLU UYGUN
812 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞENGÜL YILMAZ UYGUN
813 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DİLEK YENİGÜN UYGUN
814 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURAN HOŞGÖR UYGUN
815 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA KARAOĞLU UYGUN
816 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYSUN AVCILAR UYGUN
817 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMRULLAH TURNA UYGUN
818 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA TÜRÜT UYGUN
819 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MUHARREM ŞEFİK YAZICI UYGUN
820 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF ÇEPNİ SAKLI UYGUN
821 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FEVZİYE DEMİRCAN UYGUN
822 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SAVAŞ BAŞAK UYGUN
823 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE TOPAL UYGUN
824 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YASEMİN ÖZTURNA AKŞAHİN UYGUN
825 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEYHAN ÇAKIL KURTULUŞ UYGUN
826 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM BÜYÜK UYGUN
827 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SAİME CEYLAN UYGUN
828 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MEHTAP ARIMAN UYGUN
829 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEYFİ YILDIZ UYGUN
830 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURCAN YILDIZ UYGUN
831 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA AZAKLI UYGUN
832 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA AFACANLAR UYGUN
833 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ORHAN SAMİ GÜMÜŞ UYGUN
834 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HÜSEYİN YILMAZ UYGUN
835 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MERVE KOPUZ UYGUN
836 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMSİLE KUK UYGUN
837 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ GAMZE AKAYDIN VARER UYGUN
838 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ELİF KESKİN UYGUN
839 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HİLMİYE DELİBAŞ UYGUN
840 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUĞBA AVCI UYGUN
841 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MEYREME SAKARYA UYGUN
842 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MELİKE FENER UYGUN
843 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAKAN KAR UYGUN
844 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ CANAN KESTİOĞLU UYGUN
845 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYTEN ALTAY UYGUN
846 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM DİNÇ UYGUN
847 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM FİŞEK UYGUN
848 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ADEM GÜMÜŞ UYGUN
849 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÜMİT ÇELİK UYGUN
850 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ COŞAR KURTULUŞ UYGUN
851 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATİH MEMOĞLU UYGUN
852 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEMA GÜNDOĞDU ATİK UYGUN
853 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TANER DERECİ UYGUN
854 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ONUR YILDIZ UYGUN
855 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL PEÇE UYGUN
856 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NAZAN YILDIZ UYGUN
857 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İLKNUR MAHMUTOĞLU UYGUN
858 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATİH SATIR UYGUN
859 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DİNAN ZURNACI UYGUN
860 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HANİFE KÖROĞLU ŞAMLI UYGUN
861 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE BÜLBÜL UYGUN
862 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA GÜL ÇELİK UYGUN
863 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM KUK UYGUN
864 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞEGÜL YAVUZ UYGUN
865 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZLEM KATMER UYGUN
866 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞEYMAN EMİROĞLU UYGUN
867 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HAVVA MAHMUTOĞLU UYGUN
868 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞENGÜL AVCI UYGUN
869 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MAHMUT BERBER UYGUN
870 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE KARADAĞ UYGUN
871 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İLKNUR KASARCI UYGUN
872 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BÜŞRA DEMİRCAN UYGUN
873 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ CEMİLE ÇİÇEK UYGUN
874 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SABİRE USTA KELEŞ UYGUN
875 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ESİN TOPTAN UYGUN
876 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EBRU KANDEMİR UYGUN
877 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÇİĞDEM KURÇENLİ UYGUN
878 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MAKBULE ÖZÇELİK UYGUN
879 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SALİHA KÜÇÜKMUSTAFA UYGUN
880 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NADİME BAŞAR DEMİRCİ UYGUN
881 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BERAT SAROĞLU UYGUN
882 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MERAL METİN UYGUN
883 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE YAZAR UYGUN
884 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HÜSEYİN METİN UYGUN
885 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ VİLDAN ÇELİK UYGUN
886 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA İSLAMOĞLU UYGUN
887 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEHRA SANDALLI UYGUN
888 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ŞENAY İNANÇ UYGUN
889 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NURAY İSLAMOĞLU UYGUN
890 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYLA KARALİ UYGUN
891 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SERPİL KARA UYGUN
892 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MELEK SARI UYGUN
893 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZLEM İSLAMOĞLU UYGUN
894 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NİHAL AVCI UYGUN
895 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HATİCE ANIT ÖZYANIK UYGUN
896 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SALİH ÖZ UYGUN
897 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ MUSTAFA SANDALLI UYGUN
898 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEMA KARALİ KALÇA UYGUN
899 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ GÖKHAN KONYA UYGUN
900 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ESMA KURU UYGUN
901 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ NİGAR SÖNMEZ UYGUN
902 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYŞE ALKILIÇ UYGUN
903 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YADİGAR MERT UYGUN
904 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMEL ÖZYILDIZ UYGUN
905 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YÜKSEL AKSU UYGUN
906 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ BÜŞRA FINDIK KALÇA UYGUN
907 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ KADRİYE ÇAĞTAY PARLAK UYGUN
908 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ RAMAZAN YILMAZ UYGUN
909 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HARUN ÇAMYAR UYGUN
910 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMA KAYNAK UYGUN
911 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYHAN KOYUNCU UYGUN
912 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HIZIR UZUN UYGUN
913 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEYNEP DURUKAN UYGUN
914 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HATİCE ÇİMKE UYGUN
915 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATİH GÜL UYGUN
916 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ FATMANUR KUKU UYGUN
917 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖMER BİRYAN UYGUN
918 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYHAN NURALOĞLU UYGUN
919 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ASİYE KUK UYGUN
920 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ DİDEM TELCİ UYGUN
921 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEYNEP KETENCİ ÖZÇELİK UYGUN
922 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ AYLİN DİLSİZ UYGUN
923 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ÖZLEM YILMAZ UYGUN
924 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ VİLDAN YAZICI UYGUN
925 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ EMİNE DEMİRBAŞ GÜLAKAN UYGUN
926 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ YASEMİN BAYRAM YIKILMAZ UYGUN
927 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ HİDAYET GÜNGÖR UYGUN
928 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEDA NUR ÇELİK UYGUN
929 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ ZEHRA KOTİL VEZİROĞLU UYGUN
930 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ SEFA MERT UYGUN
931 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MERYEM BERBEROĞLU UYGUN
932 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MAKSUT TÜRÜT UYGUN
933 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA GÜMÜŞ UYGUN
934 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SONNUR NALKIRAN UYGUN
935 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET GÜREL UYGUN
936 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EKREM ALİ BOZ UYGUN
937 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUHAMMED BIYIK UYGUN
938 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYHAN BAKIRCI UYGUN
939 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYTEN DEMİR UYGUN
940 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KÖKSAL ARSLAN UYGUN
941 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NURTEN KANDEMİR UYGUN
942 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK CEMİLE AĞUN UYGUN
943 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NAZIM ESİR UYGUN
944 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SAKİNE SAĞLAM UYGUN
945 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSA ÖKSÜZ UYGUN
946 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HÜLYA UZUN UYGUN
947 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEYNEP TERZİ UYGUN
948 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK OLCAY ÖZKAN UYGUN
949 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HIZIR KOTO UYGUN
950 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZİNNET KOTO UYGUN
951 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÖNÜL DÜZGÜN UYGUN
952 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SALİH KAN UYGUN
953 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMİHA AKPAK UYGUN
954 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA UYGUR UYGUN
955 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA TAŞCI UYGUN
956 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MERYEM COŞKUN UYGUN
957 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NEZİR TAŞ UYGUN
958 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TURAN BİLGİN UYGUN
959 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YUNUS KANDEMİR UYGUN
960 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SERDAR TEMİZEL UYGUN
961 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEKİ TEKERLEK UYGUN
962 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET AKİF KARADAĞ UYGUN
963 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ADEM KOTO UYGUN
964 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ŞÜKRAN YAĞCI UYGUN
965 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYLA ASLAN UYGUN
966 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ENGİN YILMAZ UYGUN
967 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMİHAN ÇELİK UYGUN
968 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SUAT USTA UYGUN
969 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAKKI TÜRÜT UYGUN
970 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İMDAT UÇKAN UYGUN
971 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YASEMİN GÖKAY UYGUN
972 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÖNDER KANGER UYGUN
973 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET AKIN UYGUN
974 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUHİTTİN CEYLAN UYGUN
975 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ALİME ÇELİK UYGUN
976 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RAHİME TÜRÜT UYGUN
977 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BEKTAŞ DEVRAN UYGUN
978 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KEZİBAN KOÇALİ UYGUN
979 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK CENGİZ BERBEROĞLU UYGUN
980 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TURAN EMİR UYGUN
981 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ARZU UÇKAN UYGUN
982 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HANİFE CEYLAN UYGUN
983 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YILMAZ MAKAS UYGUN
984 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK OKTAY BUDAK UYGUN
985 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜL ATASELİM UYGUN
986 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AHMET CİN UYGUN
987 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KOCA YUSUF ÇELİK UYGUN
988 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İSMAİL ATABAY UYGUN
989 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MECİT ÖZTÜRK UYGUN
990 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAMDİYE AYHAN UYGUN
991 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜNDÜZ AKGÜL UYGUN
992 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEYNEP KUL UYGUN
993 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MURAT KARAKAŞ UYGUN
994 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TAHSİN SEKBAN UYGUN
995 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEZER ATABAY UYGUN
996 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ERKAN KELEŞ UYGUN
997 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NURETTİN ÖZÇELİK UYGUN
998 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BAHADIR TÜYSÜZ UYGUN
999 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TUBA ARSLAN UYGUN
1000 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMURAN DURSUN UYGUN
1001 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HALİL İBRAHİM SEVİMLİ UYGUN
1002 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHTAP BİBER UYGUN
1003 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ABDULMUTTALİP BALTACI UYGUN
1004 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK OSMAN AZAKLI UYGUN
1005 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YAKUP ÇAKMAK UYGUN
1006 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AHMET DEMİR UYGUN
1007 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYŞE MENGENE UYGUN
1008 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NECMİ ARIMAN UYGUN
1009 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AKAN KAYA UYGUN
1010 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İBRAHİM KABA UYGUN
1011 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA DİNÇ UYGUN
1012 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜLSEN YILMAZ UYGUN
1013 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA ENGİN YAZICI UYGUN
1014 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEYNEP ALAY UYGUN
1015 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İBRAHİM KASARCI UYGUN
1016 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYŞE YILDIRIM UYGUN
1017 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÖMER KILIÇ UYGUN
1018 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HIZIR YAVUZ ÇOLAK UYGUN
1019 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEZAİ ÇUBUK UYGUN
1020 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA ÖZCAN UYGUN
1021 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DOĞUKAN TÜRÜT UYGUN
1022 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÖMER SADIKOĞLU UYGUN
1023 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YEŞİM ŞAHİN UYGUN
1024 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SUZAN ÇELİK UYGUN
1025 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TÜLAY AVCI UYGUN
1026 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA SARI UYGUN
1027 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SELMA KALAFATOĞLU UYGUN
1028 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÇİĞDEM ÖKSÜZ UYGUN
1029 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK VİLDAN CERRAHOĞLU UYGUN
1030 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SAMİH PULGİR UYGUN
1031 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YETER ÇATAKLI UYGUN
1032 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TURAN ÇAKMAKLI UYGUN
1033 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜNER ARDA UYGUN
1034 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET KARTAL UYGUN
1035 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATİH KORK UYGUN
1036 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MELEK BERBER UYGUN
1037 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ALİ İHSAN ÇALIŞKAN UYGUN
1038 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KEMAL DEMİRCAN UYGUN
1039 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE BOSTAN UYGUN
1040 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÜMRAN KILIÇ UYGUN
1041 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK OKAN BAŞ UYGUN
1042 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK REYHAN AZAK UYGUN
1043 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YEŞİM ÖZYILDIZ UYGUN
1044 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ABDULKADİR KOÇALİ UYGUN
1045 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NURTEN ŞENER UYGUN
1046 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YURTAN KARAOSMAN UYGUN
1047 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İSRAFİL TÜRÜT UYGUN
1048 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KEZİBAN ÖKSÜZ UYGUN
1049 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYFER ÖKSÜZ UYGUN
1050 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SELMA ERTAN UYGUN
1051 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NUSRET TOPÇU UYGUN
1052 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TUNCAY İNCE UYGUN
1053 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KADER KATİPOĞLU UYGUN
1054 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEHRA TOPÇU UYGUN
1055 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NEJMETTİN KÖSE UYGUN
1056 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BURHAN GÖR UYGUN
1057 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TUĞBA KANBUR UYGUN
1058 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZELİHA KUK UYGUN
1059 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DUYGU TUZCUOĞLU UYGUN
1060 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SADİYE EMİR UYGUN
1061 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK REYHAN SATICI UYGUN
1062 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYDIN AYHAN UYGUN
1063 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYŞE ERDOĞAN DEMİRKAN UYGUN
1064 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DERYA HUYLU UYGUN
1065 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜNAY YAZICI UYGUN
1066 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HACERE PEHLİVAN UYGUN
1067 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYŞE ÇELİK UYGUN
1068 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÖZLEM KUK UYGUN
1069 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İLKAY FATMA KOYUNCU UYGUN
1070 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MERAL MANDEV UYGUN
1071 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FENİHA PEÇE UYGUN
1072 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HANEFİ İNCE UYGUN
1073 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK LEYLA OKUTUR UYGUN
1074 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMRAH KARAFİL UYGUN
1075 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DAVUT GÜNAYDIN UYGUN
1076 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AHMET KADRİ BARIN UYGUN
1077 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TAMER DUYSAK UYGUN
1078 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA UZMAN UYGUN
1079 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ERKAN AKTAŞ UYGUN
1080 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İSMAİL DEMİR UYGUN
1081 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA DEMİRCİ UYGUN
1082 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMRA KOPUZ UYGUN
1083 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HÜSNİYE YÜKSEL UYGUN
1084 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAMDİYE KÜÇÜK UYGUN
1085 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NERMİN ATİK UYGUN
1086 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ORHAN DURMUŞ UYGUN
1087 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK PERUZ DURMUŞ UYGUN
1088 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE KÖSE UYGUN
1089 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BAYRAM SAKAL UYGUN
1090 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMA ERTAN UYGUN
1091 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAMDİYE ERTAN UYGUN
1092 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ALİ FUAT KOPUZ UYGUN
1093 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEYNEP HÜLYA HUYLU UYGUN
1094 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ALİ KARA UYGUN
1095 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FİLİZ KARABICAK UYGUN
1096 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA KOTO UYGUN
1097 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MÜSLÜME KAVALCI UYGUN
1098 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İBRAHİM VANLI UYGUN
1099 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA ÖKSÜZ UYGUN
1100 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÖNÜL TÜRÜT UYGUN
1101 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EDA KANBERİ UYGUN
1102 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE İNCE UYGUN
1103 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MERYEM KOTO UYGUN
1104 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA BAYRAKTAR UYGUN
1105 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAMDİYE FURAT UYGUN
1106 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KERİM ÇOLAK UYGUN
1107 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HÜSEYİN NALBAŞ UYGUN
1108 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SANİYE BURNAZ UYGUN
1109 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA KATİPOĞLU UYGUN
1110 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NUSRET RAZI UYGUN
1111 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RUKİYE TOPAL UYGUN
1112 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ŞENAY DURSUN UYGUN
1113 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HADİCE HAVVA KÖROĞLU UYGUN
1114 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMRA KANTAR UYGUN
1115 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAYRİ ŞEN UYGUN
1116 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ŞABAN MERAL UYGUN
1117 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ADEM ÖZDEMİR UYGUN
1118 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FİLİZ ŞAHİN UYGUN
1119 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DURDU ŞEN UYGUN
1120 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YAŞAR PURSALI UYGUN
1121 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET KÖSA UYGUN
1122 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TELLİNAZ GÜLCÜ UYGUN
1123 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÜMİT SARI UYGUN
1124 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ERDAL TELLİ UYGUN
1125 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MURAT AVCI UYGUN
1126 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMA ÖKSÜZ UYGUN
1127 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EYÜP BALTA UYGUN
1128 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KÖKSAL ŞANLI UYGUN
1129 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BİLAL KAYACI UYGUN
1130 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RAMAZAN TAMİMLER UYGUN
1131 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MÜMİNE KORKMAZ UYGUN
1132 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK CEVRİYE BAYINDIR UYGUN
1133 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HÜSEYİN ESİR UYGUN
1134 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RECEP ALİ ESİR UYGUN
1135 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE DELİHASAN UYGUN
1136 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ALİ RIZA TELLİ UYGUN
1137 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RECEP ALİ FURTUNA UYGUN
1138 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜNAY KALKAN UYGUN
1139 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK KADİR AYHAN UYGUN
1140 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK DAVUT CAMADAN UYGUN
1141 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YAŞAR AKÇA UYGUN
1142 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HASRET KOÇ UYGUN
1143 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA SATIR UYGUN
1144 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HATİCE KAZDAL UYGUN
1145 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AYŞE TAMRAK UYGUN
1146 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ZEKİ KART UYGUN
1147 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İSMAİL KARALİ UYGUN
1148 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BANU BAL UYGUN
1149 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BİROL AKIN UYGUN
1150 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HÜSEYİN YILMAZ UYGUN
1151 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE BOSTANCI UYGUN
1152 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ŞERİF ŞERİFOĞLU UYGUN
1153 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK İLYAS DEMİR UYGUN
1154 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ADEM ÖZKAN UYGUN
1155 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NERMİN KOPUZ UYGUN
1156 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA ALBAYRAK UYGUN
1157 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ÖZGÜR TOK UYGUN
1158 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ELİF KANDEMİR UYGUN
1159 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK BURAK CAN MERAL UYGUN
1160 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET AVCI UYGUN
1161 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MELEK KARAASLAN UYGUN
1162 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA YILMAZ UYGUN
1163 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SUNA YILMAZ UYGUN
1164 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEHMET BALTA UYGUN
1165 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SELİM GÖKAY UYGUN
1166 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ERKAN MERT UYGUN
1167 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMANUR ÖNCÜL UYGUN
1168 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SONGÜL TOP UYGUN
1169 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE CEYLAN UYGUN
1170 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE ŞAFAK UYGUN
1171 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK RAMAZAN EMİR UYGUN
1172 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MEVLÜDE KOTO UYGUN
1173 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK YAHYA LURCİ UYGUN
1174 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HASAN BAŞLANTI UYGUN
1175 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE KANBUR UYGUN
1176 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MUSTAFA İNCE UYGUN
1177 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK ABDULKADİR BIYIK UYGUN
1178 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK PINAR TAN UYGUN
1179 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HACER KORKU UYGUN
1180 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK GÜLİZAR KOPUZ UYGUN
1181 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK HAVVA TUĞCU UYGUN
1182 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK OĞULTAN TAŞKIN UYGUN
1183 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEVİLAY ÖKSÜZ UYGUN
1184 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EMİNE SARI UYGUN
1185 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEBAHAT KILIÇ UYGUN
1186 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK TANSEL AVCI UYGUN
1187 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SEMA ÇELİK UYGUN
1188 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FADİME YAZICI UYGUN
1189 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK BİROL KOTİLOĞLU UYGUN
1190 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ÖMER KALÇA UYGUN
1191 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK KEMAL KOYUNCU UYGUN
1192 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ÖMER UZUN UYGUN
1193 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ŞENOL KOTO UYGUN
1194 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK SABAHAT KARADAĞ UYGUN
1195 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ZÜLFİYE DEMİRKAPI UYGUN
1196 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AHMET AYDIN UYGUN
1197 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MUSTAFA VELİOĞLU UYGUN
1198 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK TUNCAY TEMİZEL UYGUN
1199 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ERKAN TAŞPINAR UYGUN
1200 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İBRAHİM UZUN UYGUN
1201 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ERKAN ÇELİK UYGUN
1202 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM MURAT SERDAROĞLU UYGUN
1203 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM TÜLAY IŞIKLAR UYGUN
1204 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ANIL ZORBEY EREN UYGUN
1205 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ELİF KUTLUATA UYGUN
1206 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HÜSEYİN İSLAMOĞLU UYGUN
1207 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM EYÜP ÇATAN UYGUN
1208 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM UĞUR SERDAROĞLU UYGUN
1209 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM NERMİN ATMACA UYGUN
1210 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM MEHMET BUÇAN UYGUN
1211 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HASAN ASLAN MEMİŞOĞLU UYGUN
1212 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ENES TAYLAN UYGUN
1213 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ŞABAN GÜMÜŞ UYGUN
1214 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HAMZA ÖNÇIRAK UYGUN
1215 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM MEHMET FATİH YILMAZ UYGUN
1216 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM MUSTAFA DELİHASAN UYGUN
1217 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HAMZA SANDIKÇI UYGUN
1218 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM OSMAN NAVDAR UYGUN
1219 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM TOLGA BÜYÜK UYGUN
1220 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM YUNUS BOZACI UYGUN
1221 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM SAMET BABAOĞLU UYGUN
1222 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK FATİH YILMAZ UYGUN
1223 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AYŞE KÖSE  UYGUN
1224 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK SONAY EKŞİ UYGUN
1225 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AHMET GÜR UYGUN
1226 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAMİR VE BAKIM MUSTAFA YILMAZ UYGUN
1227 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAMİR VE BAKIM İRFAN DEMİRDAĞ UYGUN
1228 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİKMET VARLI UYGUN
1229 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK YEŞİM TEMİZ UYGUN
1230 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HASAN CANIBEYAZ UYGUN
1231 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK KENAN KURK UYGUN
1232 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MEHMET SALİH ÖKSÜZ UYGUN
1233 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İDRİS ÖKSÜZ UYGUN
1234 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK YASİN KOPUZ UYGUN
1235 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İKRAM AKSU UYGUN
1236 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK FİKRİ AKTAŞ UYGUN
1237 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK FATMA GÜLTEKİN UYGUN
1238 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK BİLAL TÜRKÜCÜ UYGUN
1239 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK TURAN AVCI UYGUN
1240 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK NURSAL YELKENCİ UYGUN
1241 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK SEZAİ AKSU UYGUN
1242 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ALİ YOLCU UYGUN
1243 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ DENİZ TAŞÇI UYGUN
1244 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ SABRİ AKYILDIZ UYGUN
1245 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ TUNAHAN GÜR UYGUN
1246 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ SERKAN AKÇAY UYGUN
1247 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK SAFİYE ARICI UYGUN
1248 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MUSTAFA ÇATIKKAŞ UYGUN
1249 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK GÖKHAN GÜLER UYGUN
1250 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK EYİB ÖZDEMİR UYGUN
1251 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK ALPER MARAŞ UYGUN
1252 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK CUMALİ ÖZKAHRAMAN UYGUN
1253 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HAFİZE KARAGÖZ UYGUN
1254 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HALİL AYDIN UYGUN
1255 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK TURGUT ÖZTÜRK  UYGUN
1256 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAMİR VE BAKIM MURAT ŞENTÜRK UYGUN
1257 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK GÜNAY DERECİ UYGUN
1258 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK RUKİYE GÖKAY UYGUN
1259 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK YUSUF ÖZTÜRK UYGUN
1260 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İBRAHİM ÇOLAK UYGUN
1261 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK İRFAN KURKUT UYGUN
1262 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK İBRAHİM YENİÇIRAK UYGUN
1263 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK EROL İSPİR UYGUN
1264 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ADNAN GÖKYILDIZ UYGUN
1265 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK MUHAMMET KAYACI UYGUN
1266 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK İSMAİL KANSIZOĞLU UYGUN
1267 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK GÖKHAN DOĞAN UYGUN
1268 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK HÜSNÜ BUĞDAY UYGUN
1269 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK FATİH EDÜZEN UYGUN
1270 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK CEM SULTAN BAŞ UYGUN
1271 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK FAHRİ KALAY UYGUN
1272 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ALİ DEMİRCİ UYGUN
1273 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ FATMA ZENGİNAL BUÇAN UYGUN
1274 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞLERİ MAHİYE UZUN UYGUN
1275 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK SÜLEYMAN KAR UYGUN

 

 

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE   696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA
GEÇİŞİ UYGUN GÖRÜLMEYENLER LİSTESİ
 SIRA NO BAĞLI SAĞLIK TESİSİ ADI İŞ KOLU ADI SOYADI BAŞVURU DURUMU BAŞVURU RED
GEREKÇESİ
1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK CAVİT ERCE RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
2 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GÜVENLİK KADİR KARA RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
3 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK İSMET EROL RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
4 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK SUZAN GÜNDOĞDU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
5 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK NAZMİYE GÜNEY RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
6 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK MERYEM KARAALİ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
7 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK NAZMİYE KOYUNCU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
8 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK AYTEN GÜNEY RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
9 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) NEZİHA BEKTAŞ ÇAKIR RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
10 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) SABRİYE AGUN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
11 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) MEHTAP DEMIREL KAN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
12 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ KLİNİK DESTEK) İSTEK  KAVALCI RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
13 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) BAYRAM KALÇA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
14 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) CENGİZ ÇOLAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
15 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) ERDEM ÇAP RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
16 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (HBYS YAZILIM) GÜRKAN CEVAHİR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
17 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) HULUSİ KALÇA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
18 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (HBYS YAZILIM) MAHMUT YILDIRIM RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
19 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) MURAT BİRİNCİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
20 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ULAŞIM NİHAT ERTAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
21 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) OĞUZHAN TEZEL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
22 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) PAŞA TURANLI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
23 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) SİNAN BENLİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
24 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (HBYS YAZILIM) YAŞAR PAPAKER RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
25 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK NECLA AKSU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
26 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SEMİHA KAĞANOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
27 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) OSMAN KORKMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
28 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (LAB.HİZM.) BİRCAN KESİCİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
29 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (LAB.HİZM.) MERYEM KÜÇÜKSARI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
30 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (HBYS YAZILIM) CABİR KÜÇÜLSARI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
31 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST DİĞER (HBYS YAZILIM) ALİ KEMAL KARA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
32 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST ULAŞIM BAYRAM MORGİL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
33 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST BÜRO İŞLERİ GÜLHAYAT SIRTLI RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
34 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK ÜLKİYE KÖSE RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
35 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK ASİYE ADALI RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
36 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST TEMİZLİK KADİYE TELLİ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
37 ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEV HAST GÜVENLİK YILMAZ UZUN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
38 FINDIKLI BÖLGE GUATR BÜRO İŞLERİ SAİT GÜNDOĞAR RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
39 FINDIKLI BÖLGE GUATR ULAŞIM BÜLENT ERTAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
40 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (HBYS YAZILIM) HAKAN AKSAMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
41 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (LAB.HİZM.) ÖZLEM ÖZKAN ARSLAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
42 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (LAB.HİZM.) LEYLA HOCAOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
43 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MÜZEYYEN REYHAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
44 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SUNAY HOCAOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
45 FINDIKLI BÖLGE GUATR DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) TOGAY UZUN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
46 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) EKREM KULAKSIZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
47 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN TEMİZLİK DERYA YILMAZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
48 GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN DİĞER (HBYS YAZILIM) ARSLAN TARAKÇI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
49 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ TİMUR ÖZÇELİK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
50 RİZE DEVLET HASTANESİ  BÜRO İŞLERİ HURİYE ÇAP RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
51 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK ŞAFAK ÇEPNİ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
52 RİZE DEVLET HASTANESİ  GÜVENLİK MEHMET BÜYÜK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
53 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ÖZLEM ÖZTÜRK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
54 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HAMDİYE AKGÜN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
55 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SAİME YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
56 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) NECİBE ALAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
57 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MELTEM TOPÇU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
58 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HAVVA TOPCAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
59 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) NADİYE GÜNGÖR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
60 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) EMİNE CEYLAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
61 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) AYŞE KUMBASAR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
62 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SEMRA UÇAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
63 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) BURAK DÜLGER RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
64 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) EMRİYE GENÇ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
65 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MEHMET KOPUZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
66 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MUMİNE NALKIRAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
67 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MUSTAFA KÖSE RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
68 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) RECEP ÇEVİK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
69 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) EMRİYE ÖZTÜRK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
70 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ALİ GÜNEY RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
71 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) EMİNE KARASU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
72 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HAMDİYE İPEK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
73 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) AYTEN FETTAHOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
74 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HIZIR DELİHASAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
75 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HAKKI BOSTAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
76 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) NURHAN ÖZKAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
77 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) YETER YİĞİT RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
78 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) MUSA GÜNEY RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
79 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SEMA AĞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
80 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) EFKAN ÇIRAKOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
81 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) HAKAN ÇANKAYA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
82 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) BAYRAM AĞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
83 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) FADİME BEYAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
84 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) KÜBRA EMİR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
85 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SELİN ŞER RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
86 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) DURSUN EMRE LATİFOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
87 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) HAKAN BAŞKAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
88 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) FARUK TÜFEKÇİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
89 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) HÜSEYİN AKYILDIZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
90 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) SERDAR YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
91 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (HBYS YAZILIM) HAKAN ŞER RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
92 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) SERDAR YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
93 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) YASİN UZUN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
94 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) MEHTAP PALİÇ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
95 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) GÜLTEN ENGİN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
96 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) İLKNUR KARABULUT RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
97 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) ÖZLEM HIZAL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
98 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) YASİN KÖSE AYDIN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
99 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) HAVVA SADIKOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
100 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) HURİYE UZUN KOPUZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
101 RİZE DEVLET HASTANESİ  DİĞER (LAB.HİZM.) YAŞAR KAHYA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
102 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK FİKRET YILDIZ RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
103 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK SİNAN ŞAHİN RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
104 RİZE DEVLET HASTANESİ  TEMİZLİK AHMET AYYILDIZ RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
105 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ İLKNUR GENÇKURT RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
106 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ELİF YENİÇIRAK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
107 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞE EKSİLMEZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
108 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ZEYNEP ULUŞAHİN OFLUOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
109 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MÜKERREM GANGAL RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
110 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK İSMİHAN VURAL RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
111 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK IŞIK ÖNÇIRAK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
112 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HATİCEC AKBENİZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
113 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ELİF ÜSTBAŞ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
114 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ LEYLA EKSİLMEZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
115 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ HANİFE TUĞBA BAŞOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
116 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MERVE ÖNKİBAR RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
117 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYŞE GALİPOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
118 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK GÜLSÜM SEYDİOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
119 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HACER SAYMAZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
120 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM KEMAL TİRYAKİ RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
121 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK AHMET TANER YEREBAKAN RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
122 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK KEMALETTİN BİRBEN RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
123 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK CEMAL ÇIRAK RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
124 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ SONGÜL YAROĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
125 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK OĞUZHAN ERGEN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
126 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TAMİR VE BAKIM ABDULKADİR BAL RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
127 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK ALİ ALTEKİN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
128 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ GÜLAY DERK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
129 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ GÜLSÜM AKARDAŞ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
130 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ ESRA TERZİOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
131 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK SONGÜL TÜRÜT RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
132 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ AYNUR ÖNÇIRAK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
133 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ GÜLSEVEN MISIRLIOĞLU RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
134 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ GAMZE KALKAN FIRAT RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
135 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ EMİNE TURAN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
136 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ BÜRO İŞLERİ MELEK ÖZYAIK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
137 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ZELİHA ŞAKİROĞLU MERDAMERT RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
138 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ZUHAL NAR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
139 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SİNEM MEMOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
140 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ZİRŞAN ÖZYILDIZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
141 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) MUHAMMET ARICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
142 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) DERYA ÖLMEZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
143 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (DİŞ PROTEZ HİZ. ALIMI) FARUK İSLAMOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
144 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ABDULKERİM KORKMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
145 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) BUSEN GÜR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
146 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ZELİHA KUMBASAR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
147 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) FATMA MEMİŞOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
148 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) AHMET HAMİT AKBENİZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
149 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) GÜLŞEN ESKİÇIRAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
150 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ŞÜKRİYE YÜKSEL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
151 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SEVAL YAŞIYAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
152 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) YILDIZ YILDIRIM RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
153 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ZARİFE BAYRAM RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
154 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) CANAN KAL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
155 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (LAB.HİZM.) YELİZ ŞİRİN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
156 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ ULAŞIM DENİZ KOSANOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
157 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ ULAŞIM LOKMAN ÖZTÜRK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
158 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (LAB.HİZM.) AYSUN YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
159 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (LAB.HİZM.) KENAN KALKAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
160 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (LAB.HİZM.) NİLGÜN VAR ERTEN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
161 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (HBYS YAZILIM) NİYAZİ YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
162 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (HBYS YAZILIM) İKRAM AKTAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
163 KAÇKAR DEVLET HASTANESİ DİĞER (HBYS YAZILIM) ALİ YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
164 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK FİGEN UZUN RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
165 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK ADİL YILMAZ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
166 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK LÜTFİYE KANBUR RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
167 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK TUĞBA KURTULUŞ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
168 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. GÜVENLİK DURSUN ÇAKIR RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
169 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İLYAS KIDAL RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
170 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ İLYAS KIDAL RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
171 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. BÜRO İŞLERİ TUĞBA GÜL ÇOLAK RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
172 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA ÇAP RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
173 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK MELEK ÇANKAYA RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
174 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK AHMET ATAÇ RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
175 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK EYÜP AKDEMİR RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
176 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK NURAY ÖZER RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
177 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. TEMİZLİK FATMA MENGENE RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
178 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) SEFER YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
179 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) KAHRAMAN BİLGİN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
180 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) NEVZAT ÇUBUK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
181 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) SUAT SARIİBRAHİM RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
182 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) HALİL İBRAHİM ALBAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
183 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) ÖZGÜR TAŞKIRAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
184 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) RAHMAN YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
185 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) SERKAN SARAÇ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
186 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (HBYS YAZILIM) COŞKUN KANDEMİR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
187 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) GÖNÜL ÇOLAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
188 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) NAZİF KORAY PEHLİVAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
189 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) ŞAKİRE KALÇA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
190 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HURİYE ÜZÜMCÜ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
191 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) HANİFE ÖKSÜZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
192 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) GÜLCAN AYDIN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
193 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (YEMEKHANE HİZMETLERİ) SONNUR İSMAİL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
194 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) NURCAN BÜYÜK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
195 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) SEFER KOTO RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
196 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) FATMA SEREN HOŞGÖR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
197 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) MURAT KOÇ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
198 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) HALİL İBRAHİM KELEŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
199 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) HÜSEYİN TÜRÜT RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
200 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ÜNAL KARADENİZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
201 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) KADRİYE YAZICI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
202 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) İSMAİL MARANGOZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
203 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) ESEN YILMAZ TURAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
204 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) FATMA TUFAN KÖSE RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
205 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. ULAŞIM BEKİR UZUN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
206 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. ULAŞIM İLHAN UZUN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
207 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) EBRU ORAKÇI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
208 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (LAB.HİZM.) KADİR AKIN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
209 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SERKAN KURTKAYA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
210 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) İHSAN ÇAKMAKCI RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
211 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) NEŞE TEKMEN HOCAOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
212 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) KADER KANSIZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
213 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SANİYE CAMADAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
214 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) BÜŞRA YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
215 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) MERVE ÇIRAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
216 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ÜMİT ASLAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
217 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SERAP ERGÜNE RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
218 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) SERAP ERBAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
219 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) GÜNGÖR TÜFEKÇİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
220 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) YEŞİM BAYRAKTAR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
221 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) BERAT KOPUZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
222 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) RIDVAN ŞAFAK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
223 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) AYŞENUR TOPUK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
224 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) AHMET KARA RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
225 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) PINAR BAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
226 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) EMİNE ÇAVUŞOĞLU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
227 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) MURAT YAŞ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
228 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) DERYA KOYUNCU RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
229 T.C.SAĞ.BAK.RTE.ÜNİV.EĞT.ARŞ.HST. DİĞER (GÖRÜNTÜLEME HİZ.) ZEYNEP DERECİ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
230 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM MİRAÇ ÇEPNİ RED 04.12.2017 TARİHİNDE FİİLEN ÇALIŞMAMIŞTIR.
231 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER (İŞKUR) GÖKHAN BAŞARAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
232 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ZELKİF TAŞKIRAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
233 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AHMET HENDEM RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
234 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK BEKİR SAMİ KARAOĞLU RED EMEKLİLİK YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
235 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER (HBYS YAZILIM) ALİ KAR RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
236 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER (LAB.HİZM.) MEHMET DALKIRAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
237 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER (LAB.HİZM.) TUĞBA ÇELİK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
238 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) MEHMET SOYKAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
239 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) NİDANUR TEMİZCAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
240 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) FİKRYE BAŞTÜRK RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
241 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) NİLAY ŞENNEL AYDIN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
242 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) İLKNUR KÖSE RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
243 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) NAZİME YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
244 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) AYŞE DELİHASAN RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
245 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) SENANUR YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
246 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) YUSUF KANSIZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
247 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) MERYEM YILMAZ RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
248 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DİĞER (SAĞLIK HİZMETLERİ) BURHAN BÜLBÜL RED YAPILAN HİZMET İŞİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Okunma Sayısı Okunma Sayısı: 1451 Eklenme Tarihi Tarih: 2018-02-20

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
     
Anasayfa | Kurumsal | Yönetim | Kalite | İletişim
Fındıklı Guatr Araştırma Merkezi
Tasarım ve yazılım - Kutlan Kollu
Adres: Sahil Mah. Muzaffer Birben Caddesi No: 33 Fındıklı / RİZE | Santral: 0 464 511 30 25 - 511 45 37 - 511 37 03